Monthly Archives: August 2012

Mafie

V roce 1864 psal Niccolò Turrisi Colonna, velitel palermské národní gardy, o existenci “tajné sekty zlodějů”, která operuje na Sicílii. Tato “sekta” operovala především na venkově a tvořili ji zloději dobytka, pašeráci, bohatí farmáři a jejich družiny. Psal, že tato sekta má jen malý nebo nulový respekt před úředními orgány, protože věří, že se dokážou snadno vyhnout odsouzení. Měla signály, kterými se mezi sebou členové poznávali, nabízela “služby ochrany”, měla vlastní systém loajalit a příkaz mlčenlivosti před policií, zvaný “umirtà”. Colonna varoval, že pokusy vlády zastavit nezákonné poměry na venkově brutálními a neohrabanými zásahy jen problém horšily, když proti vládě postavili většinu lidí. V roce 1865 zpráva prefekta Palerma do Říma poprvé popsala tento fenomén jako “Mafie”…

Posted in Střípky | Comments Off on Mafie