Vánoční tradice

Podle starých tradic jsou Vánoce obdobím, kdy se zvyšuje množství nadpřirozených úkazů a aktivit bytostí Starého světa. Nejen těch dobrých, jako sněžných skřítků a mluvících zvířat, ale i těch zlých. Povětřím poletuje Divoký hon a lidé zavírají okenice, když uslyší přízračné trubky strašlivého krále Honu. V hrobech se neklidně převalují mrtví, kteří nenalezli pokoje a zlí duchové škodí lidem.

Někteří mágové tvrdí, že půlnoční mše má stejnou funkci jako dříve pravidelné oběti na svátek Yule. Tvrdí, že zvony, které znějí o vánoční půlnoci, mají kouzelnou moc a sílu zahánět zlé tvory a bytosti. Z Rakouska (přesněji z Čech) také pochází v Británii nepříliš známý zvyk pálit v domovech směs dřevěného uhlí a očistného kadidla (nazývaného „františek“), které je mají očistit od zlých duchů.

Každopádně, během Vánoc se může stát ledacos magického a kouzelného… nejen ve vašich příbězích…

Ledoví skřítkové

This entry was posted in Střípky. Bookmark the permalink.