Spravedlivá odplata

Šestice vojáků na dovolence v Londýně. Podle prýmků na ramenou nejde o žádné zelenáče, ale o ostřílené vojáky, kteří mají za sebou nejedno vojenské tažení. Shodou okolností mají za sebou všichni vojenské tažení proti indickým povstalcům… což je důvod, který je přivedl do Londýna.

Během tažení proti Rádža Chánovi byl jejich oddíl zničen povstalci, které vedl anglický dezertér – jakýsi William Stunton. Pouze osm vojáků se zachránilo ze dvou kumpanií (dvě stě mužů) a všichni přísahali pomstu. Když byla pevnost Rádži Chána srovnána se zemí, tělo Williama Stuntona nebylo nalezeno. Předpokládalo se, že zemřel při výbuchu prachárny.

Nyní, o šest let později, narazil jeden z vojáků, James McKinley náhodou na stejného muže na ulicích Londýna, jak nasedá do bryčky v luxusních šatech. Podle všeho se mu podařilo uniknout s Rádža Chánovými poklady a nyní si v Anglii užívá jimi zakoupeného postavení. Krev mrtvých kamarádů ale volá po pomstě a proto se McKinley rozhodl kontaktovat ostatní a pomstít se. Z osmi jich zůstalo za ty roky naživu jen šest… ale všichni přijeli. Požádali si o dovolenku a sešli se v hlavním městě, aby pátrali po zrádci, který má na rukách krev jejich kamarádů.

Šestice vojáků

This entry was posted in Střípky. Bookmark the permalink.