Spolupráce

Jakub Maruš (boubaque)
Krom toho, že prováděl redakci a korektury všech knih Příběhů Impéria, jak po jazykové, tak obsahové stránce, je také autorem mnoha myšlenek, které v nich obejvily. Je jedním z autorů Dračího doupěte 2, nové podoby legendární české hry na hrdiny. Je moderátorem RPG Fóra a redaktorem internetového časopisu Drakkar, který se věnuje rolovým hrám. Na Gameconu se jako jeden z vypravěčů podílí na volném hraní.
Mimo RPG se věnuje aktivně hudbě, komornímu larpu a v rámci studia také jazyku.

This entry was posted in Autoři. Bookmark the permalink.