Pruští důstojníci

Skupina pruských důstojníků z různých jednotek. Nechali se vyfotografovat po návratu z rakousko-pruské války v roce 1866. Po bitvě u Jíčína tato náhodně vytvořená skupina obsadila venkovský statek, který dříve patříval Albrechtu z Valdštejna. Zde našli několik beden vzácných obrazů, které si tu slavný vojevůdce ukryl a podařilo se jim je zatajit před armádou a vyvést ze země, aby je po válce prodali a o zisk se podělili.

První zemřel Erich Luddler (na fotografii úplně vlevo vzadu), měsíc po válce. Jeho smrt vypadala jako náhoda… ale následovali dva další v rychlém sledu. Heinrich Krause se poté pokusil opustit zemi, ale náhodou “přepadl přes zábradlí lodi a utonul”. Naživu zůstávají jen tři důstjníci z fotky – Wilhelm Maurer (vlevo dole), Ludwig Taut (druhý zprava nahoře) a Bruno Burkhardt (úplně vpravo nahoře). Právě Burkhardt se obrátí na postavy, aby jej ochránily a zjistily, kdo zabíjí jeho společníky… a jak to souvisí s uloupenými obrazy…

Pruští důstojníci

This entry was posted in Střípky. Bookmark the permalink.