Jak pracují švindlíři?

Švindlíři (ve viktoriánské době diddlers, dnes grifters nebo con men) tvoří aristokracii mezi zločinci. To, že mohou provádět své švindly, je založeno na chamtivosti lidí. Bez ní by nemohli existovat – nelze podfouknout poctivého člověka, nikdy se to nikomu nepovedlo.

Základním principem švindlu je to, že hejl (nebo také cíl, někdo kdo má dostatek peněz a chce jich víc) musí chtít vydělat na úkor někoho. Musí chtít zbohatnout bez práce. Třeba nelegálně. Tato chamtivost je to, co jej naláká, aby vydal vlastní peníze… o které je švindlíři připraví.

Podfukáři se obecně dělí do tří základních kategorií:
lanař (roper) – to je někdo, kdo najde hejla (osobu, která bude podvedena), vyzná se ve vysoké společnosti a mezi smetánkou; pod různými jmény je členem různých gentlemanských klubů, zná všechny concierge a ti jej za úplatu informují v případě, že se v jejich hotelu ubytuje někdo, kdo by mohl být dobrým hejlem. Osloví hejla, odhadne a nahodí udičku.
člověk uvnitř (inside man) – Nastupuje ve chvíli, kdy se hejl chytí na smyšlený příběh. Vystupuje sám nebo s dalšími, vždy pod jiným jménem a provádí hejla smyšleným příběhem. Ve chvíli, kdy je hejl bez peněz, zruší všechny své falešné identity a zmizí.
zařizovatel (fixer) – Stará se o to, aby příběh seděl. Jedná za oponou, zajišťuje přístupy do míst, kde se kvůli autenticitě příběh má odehrávat, lidi, kteří v něm vystupují, falšuje dokumenty, připravuje smlouvy, shání vše od převleků po falešné drahokamy. Vytváří detaily a tím potvrzuje pravdivost historky, která je hejlovi předkládána.

Švindl samotný funguje tak, že hejlovi je připravena historka, která z něj udělá boháče… jen musí investovat trochu vlastních peněz, aby se tak stalo. O tyto peníze jej pak švindlíři připraví a zmizí. Zařizovatel se postará, aby historka i v detailech seděla, pokud bude hejl situaci ověřovat a kontrolovat. Pak se připraví zkouška (convincer), která prokáže, že švindl pro něj funguje. Hejl investuje malou sumu a ta se mu zdvojnásobí nebo i zněkolikanásobí. Nadšený hejl dá dohromady všechny své peníze a vloží je do podvodu. Švindlíři mu opět slíbí zněkolikanásobení vkladu… a vypaří se dřív, než hejl zjistí, že byl podveden.

Švindlíři potřebují vložit do přípravy podfuku nemalé peníze. Převleky, zajištění místa, všechny rekvizity, peníze pro „zkoušku“… na to je třeba provozní kapitál. Ten buď získají ze zdrojů, které mají, nebo provedou sérii menších švindlů a krádeží. Jejich jediným cílem je rychle shromáždit peníze, aby mohli provést podfuk, získat tak dost peněz a zmizet.

Viktoriánská ulice, loviště podfukářů

This entry was posted in Střípky. Bookmark the permalink.