Příběhy Impéria na Gameconu!

Zavítejte do světa tajuplného Impéria, kde se technologie skloubí s magií a kde je jen na vás, zda se podaří ochránit civilizovaný svět, jak jej známe… Můžete použít šavlí a pistolí, diplomacie i kouzel, vražd, vydírání i temné nekromancie. Můžete jít vlastní cestou, vlastním způsobem, zkoušet nápady, které byly doposud zapovězené, nebo ještě nikdy nikoho nenapadly. Osud světa je ve vašich rukách. Ne vše proto bude snadné, pokud přijmete výzvu…

Pojedete na letošní Gamecon? Kromě možnosti zahrát si Příběhy Impéria v rámci RPG sekce se letos rozjede nová aktivita, formátem podobná “mistrovství DrD”, kde se víc skupin bude podílet na jednom velkém příběhu… více informací se můžete dočíst na odkazu níže!

http://gamecon.cz/rpg/legendy-klubu-dobrodruhu

This entry was posted in Novinky. Bookmark the permalink.