Kočky v 19. století

Obecně je známo, že Sídhe na sebe s oblibou berou podobu koček (občas se věří, že mají i devět životů), nezřídka pak černých. Přestože obecně je na kontinentě pohlíženo na černou kočku s nedůvěrou (především v německých kulturních oblastech, odkud se to dostalo k nám, a od dob honů na čarodějnice ve středověku). Pokud někomu černá kočka přejde přes cestu, je to znamení smůly a neštěstí. To ale na Ostrovech neplatilo.

Tady to ještě ve viktoriánské době byla naopak bílá kočka, která přinášela smůlu (ještě dnes se to udrželo mezi školáky – pokud cestou do školy potkají bílou kočku, věří se, že je čekají problémy – aby se tomu zabránilo, musí si odplivnout, nebo se úplně otočit kolem své osy a udělat rukou znamení kříže). Černá kočka byla naopak považována za šťastnou a často byly dávány jako svatební dary nevěstě. Ve Skotsku se věřilo, že příchod neznámé černé kočky přináší do domu bohatství a štěstí. Dodnes jsou černé kočky chovány v anglických divadlech jako maskoti pro štěstí a kdo ji kopne, tomu se stane neštěstí. Námořníci je brali s sebou na lodě a pokud měla loď správně doplout, musela mít na palubě vlastní černou kočku. Tento obyčej se rozšířil tak, že černé kočky byly tak vzácné, že na jejich zakoupení se musela skládat celá posádka. Pokud ji někdo hodil před palubu, věřilo se, že okamžitě vypukne bouře a celá loď půjde ke dnu. Černé kočky byly na lodích hýčkány jako králové a byly jim podstrkovány různé laskominy, protože na jejich náladě záležela dobrá plavba lodi. Obecně se věřilo, že kočky narozené v květnu budou náladové a problematické. To se uchovalo z keltských dob, kdy byl květen měsíc špatných znamení.

Obecně se věří, že kdokoli kočce ublíží, kopne do ní, nebo se ji pokusí utopit, bude jej pronásledovat smůla a neštěstí. Otázka je, jestli je to skutečně jen pověra nebo prostá zkušenost někoho, kdo se odvážil kopnout do toulavé kočky… z níž se vyklubal elfí rytíř nebo skřítek na pochůzce. Kromě toho, že je známo, že na sebe Sídhe berou podobu koček, je o nich i známo, že jsou mstiví a nezapomínají na způsobené příkoří…

Sídhe

This entry was posted in Střípky. Bookmark the permalink.